NABÍDKA POZNÁVACíHO ZÁJEZDU NEZNÁMÁ ERITREA

termín: 25. 10. - 2. 11. 2019
CHARAKTERISTIKA ZÁJEZDU
Poznávací zájezd do země, kam jezdí málokdo. V dnešním často hordami návštěvníků zaplaveném světě málokdy najdeme opuštěná a zajímavá lokální místa, kde je cizinec vzácností. Přesně takovou destinací je Eritrea, země která kromě krajinných scenérií nabízí úchvatné kulturní dědictví válečné Itálie v souboru avantgardních fašistických staveb v centru Asmary, která měla být dle Mussoliniho jakýmsi novým Římem. Kulturní odkaz Axumu a ranně křesťanské eritrejské církve dokresluje zajímavosti země. Perlou Rudého moře je pak nazýváno téměř opuštěné souostroví Dahlak, nicméně výstavba prvého z velkých turistických komplexů na jednom z ostrovů již započala, v plánu je letiště a překotný rozvoj. Eritrea však dosud není příliš navštěvována, hlavně z vízových důvodů, vízum trvá dlouho a není jednoduché, podmínkou je cesta organizovaná. Země je ukázkovou totalitou téměř severokorejského typu, na druhé straně však poměry v zemi charakterizuje až téměř neuvěřitelný pořádek (Asmara se pravidelně umísťuje v žebříčcích nejúpravnějších afrických měst na prvém místě) a bezpečnost, ono se v policejním státě drobnému zločinu obvykle moc nedaří. Cestování po zemi není volné a je velmi byrokratické, na každé navštívené místo je potřeba příslušná bumážka. Program tedy může být v závislosti na momentálních požadavcích úřadů lehce upraven v závislosti na daných byrokratických instrukcích. Jedná se tedy o zájezd expedičního typu, kdy expediční podstata není dána proměnlivostí a nepředvídatelností přírodních podmínek, ale nevyzpytatelností a nahodilostí úředních požadavků.

Vrcholné atrakce okruhu:
• fašistické centrum Asmary
• parní vlaky
• horské scenérie
• opuštěné pláže souostroví Dahlak
• přátelské obyvatelstvo
• dobrá káva
ODLET Z PRAHY DO ASMARY | pátek 25. 10. 2019

Odlet z Prahy do Asmary s mezipřistáním. Transfer do hotelu, nocleh v Bejrútu.

PŘÍLET DO ASMARY | sobota 26. 10. 2019

Přílet do Asmary v ranních hodinách, transfer do hotelu, ubytování. Odpolední prohlídka Asmary, zamýšleného centra Druhé římské říše, kterou chtěl Benito Mussolini vytvořit na území Afriky. Centrum města tak tvoří ucelený celek italské fašistické architektury, zvláště podél třídy Kombištato (Campo di Citta). Centrum je dnes součástí světového kulturního dědictví UNESCO. Málokde na světě je součástí prohlídky také benzínová stanice, zde je tomu tak, futuristická stavba pumpy Fiat Tagliero je místní ikonou. Zastávka v katedrále a na asmarském trhu. Večer procházka po korzu, kde se po středomořském stylu rádi promenují místní a možnost posezení v kavárničce s vynikající eritrejskou kávou. Nocleh v Asmaře.

ASMARA - KEREN | neděle 27. 10. 2019

Snídaně. Přejezd na nádraží, projížďka koloniálním parním vlakem na trase z Asmary do Nefasitu. Přejezd zhruba dvacetikilometrového scénického úseku z Asmary do Arbaroby. Poté přejezd do řemeslného městečka Keren, nocleh.

KEREN - ASMARA | pondělí 28. 10. 2019

Snídaně. Návštěva vyhlášeného dobytčího trhu a prohlídka Kerenu, druhého největšího města Eritreje. Návštěva unikátní svatyně Mariam Dearit se sochou Panny Marie uvnitř staletého baobabu, sochá má prý zázračné vlastnosti. Návštěva kláštera Debre Sina, jednoho z nejstarších klášterů eritrejské církve, kde biskup Aba Salama ve čtvrtém století poprvé na území Eritreje sloužil křesťanskou mši se svatým přijímáním. Klášter je vyhledávaným poutním místem i kvůli zjevení Panny Marie. Odpoledne návrat do Asmary, nocleh.

ASMARA – QOHAITO - ASMARA | úterý 29. 10. 2019

Snídaně. Odjezd do Qohaita, důležitého střediska Axumské říše. Město bývalo centrem obchodu se slonovinou a kadidlem. Město leží velmi scénicky v nadmořské výšce 2.600 m.n.m. v blízkosti nejvyšší eritrejské hory Emba Soira nad srázy Velké příkopové propadliny. Cestou zastávka v údolí Segheneti slesem prastarých fíkovníků egyptských, stromy jsou vyobrazeny dokonce na eritrejských bankovkách. Prohlídka archeologického areálu s kostelem Mariam Wakiro, více jak 90% lokality však dosud nebylo prozkoumáno. Návrat do Asmary, nocleh.

NABÍDKA POZNÁVACíHO ZÁJEZDU NEZNÁMÁ ERITREA
ASMARA – SOUOSTROVÍ DAHLAK | středa 30. 10. 2019

Snídaně a večeře. Sjezd z Asmary dolů k pobřeží do přístavu Massawa. Nalodění na loď a odjezd na souostroví Dahlak. Plavba po ostrovech, šnorchlování a koupání. Nocleh ve stanu na ostrově Dissei.

SOUOSTROVÍ DAHLAK | čtvrtek 31. 10. 2019

Plná penze. Plavba po ostrovech: Dur Gaam, Dur Chella a Enteara. Zastávky na šnorchlování a koupání. Nocleh ve stanu na ostrově dle aktuálních plavebních podmínek...

SOUOSTROVÍ DAHLAK – MASSAWA - ASMARA | pátek 1. 11. 2019

Snídaně a oběd. Pokračování v plavbě a pobytu na souostroví, odpoledne vylodění, krátká prohlídka Massawy a návrat zpět do Asmary. Nocleh v Asmaře.

ODLET Z ASMARY – PŘÍLET DO PRAHY | sobota 2. 11. 2019

Snídaně. Transfer na letiště a odlet do Prahy s mezipřistáním. Přílet do Prahy.

Cena:
59.490 Kč / osoba v dvojlůžkovém pokoji
Příplatek za jednolůžkový pokoj: 6.300 Kč

CENA ZAHRNUJE
✔ leteckou přepravu Praha – Asmara a zpět s mezipřistáními
✔ 5 noclehů se snídaní v uvedených (či obdobných) hotelích v Asmaře a v Kerenu
✔ 2 noclehy ve stanu v souostroví Dahlak s plnou penzí a nápoji a 3 litry pitné vody na osobu
✔ veškerý program dle itineráře se vstupy a transfery po trase
✔ nutná povolení a administrativní poplatky
✔ místního průvodce
✔ českého průvodce
✔ zákonné pojištění cestovní kanceláře

CENA NEZAHRNUJE
✗ vízum Stát Eritrea – 2.250 Kč
✗ pojištění léčebných výloh

Cestovní doklady:
Pro cestu je nutný elektronicky čitelný cestovní pas s platností minimálně 6 měsíců po návratu a s minimálně 1 volnou stránkou.
ERITREA – vízový styk, vízum se vyřizuje na eritrejském velvyslanectví v Berlíně, nutná 1 fotografie, originál pasu, vyřízení víza trvá měsíc!
Povinná očkování nejsou.

Uvedená cena je do provedení rezervací orientační a platí při minimálně 10 osobách. Akce má expediční charakter s možností lehké variace programu v závislosti na okamžitých podmínkách.