HORY A MYSTIKA HABEŠE
s prodloužením zájezdu DIVOKÉ KMENY ETIOPSKÉ

termín: 1. 2. – 13. 2. (resp. 17. 2.) 2019
CHARAKTERISTIKA ZÁJEZDU
Okruh po severní části Etiopie, kolébce staré křesťanské kultury a původních etiopských civilizací, blízce svázaných s kulturami Blízkého východu. Trasa zájezdu se pohybuje vesměs v nadmořských výškách nad 2000 m. nad mořem v mimořádně scénické krajině. Důraz je na okruhu kladen jak na architektonické divy dávnověku (Aksum), středověku (Lalibela) a novověku (Gondar), tak na přírodní krásy a divokou přírodu, nejvíce patrnou v Simienských horách ale i po celé trase. Úžasnou atmosféru Etiopie doplňuje původnost habešské civilizace, která nebyla nikdy ovlivněna kolonialismem, a tím je v Africe unikátní, a mimořádná pestrost etnického složení obyvatelstva. Etiopie dosud není zaplavena davy turistů, je to neznámý klenot Afriky, teprve čekající na objevení svého turistického potenciálu. Na trase je řada poutních míst, které vysloveně evokují výjevy z počátků křesťanství, poutníci pod plachetkami, semitské tváře a kněží s pestrobarevnými deštníky.

Prodloužení zájezdu pak vede do kmenových oblastí jižní Etiopie. Mezi tamními kmeny vynikají Mursiové, jejichž ženy si zdobí dolní ret obrovskými destičkami a patří tak k nejbizarnějším lidovým kulturám planety. Tyto kmeny již dávno nejsou nedotčenou divočinou, nicméně stále žijí převážně tradičním způsobem, seznámení s tímto kmenovým uspořádáním společnosti nás přivádí k tradicím naší minulosti.

Vrcholné atrakce okruhu:
• Lucy, jedna z našich nejstarších pra...prababiček
• Jezero Tana s tajemnými kláštery na ostrůvcích
• Simienské hory
• Endemičtí a kriticky ohrožení paviáni dželady
• Aksum – obelisky a v temnotě skrytá tajemná Mojžíšova Archa úmluvy
• Lalibela – úžasné poutní místo jak z počátků křesťanství
• Atmosféra etiopských tadžbétů – zájezdních hospod
• Kmen Mursiů a další etnika kolem řeky Omo (v prodloužení zájezdu)
ODLET Z PRAHY | pátek 1. 2. 2019

Odlet z Prahy do Addis Abeby, přílet v nočních hodinách, transfer do hotelu, nocleh.

ADDIS ABEBA | sobota 2. 2. 2019

Snídaně. Prohlídka Národního archeologického muzea v Addis Abebě, jehož nejcennějším exponátem jsou kosti nejstaršího známého předchůdce člověka, hominida druhu Australopithecus afarensis ženského pohlaví, zvaného Lucy, jenž byla objevena v rokli u Hadaru na severu Etiopie, kde žila před 3,2 milióny lety. Expozice dále obsahuje pěkný vhled do dějin Etiopie, jedné z nejstarších civilizací naší planety a nejstarší křesťanské země světa. Poté výjezd na horu Entoto (3200 m.n.m.) s pěkným výhledem na město a kde císař Menelik II. chtěl založit hlavní město, císařovna Taytu se však rozhodla pro příhodnější místo pod horou, kde nové město pojmenovala Nová květina – Addis Abeba. Z této doby se zde zachovaly dva kostely, z nichž nejvýznamnější je kostel Mariam, kde byl Menelik II. korunován etiopským císařem. Poté sjezd eukalyptovými lesy zpět do města, návštěva katedrály Svaté trojice, moderního centra Addis Abeby i tradičního centra Piazza a tržiště Mercato, největší tržnice Afriky. Nocleh v Addis Abebě.

ADDIS ABEBA – BAHIR DAR – JEZERO TANA – TISS ABAY | neděle 3. 2. 2019

Snídaně. Transfer na letiště, odlet do Bahir Daru. Po příletu pokračování k jezeru Tana, odjezd lodí na ostrůvky v jezeře, kde se zachovaly cenné kostely s úžasnou nástěnnou výzdobou, prohlídka kostelů Ura Kidane Mihret a Azwa Mariam. Kostely mají typickou kruhovou strukturu a vnější typicky habešské malby, staré řadu století, znázorňují křesťanskou mytologii. Po prohlídce odjezd do vesničky Tiss Abay k vodopádům Modrého Nilu, prohlídka vodopádů návrat do Bahir Daru, nocleh.

BAHIR DAR – GONDAR – DEBARK - SANKABER | pondělí 4. 2. 2019

Snídaně. Odjezd do Gondaru, v 17. století hlavního města Habeše, prohlídka zřícenin paláce krále Fasilida a jeho lázeňského areálu. Krátká zastávka na náměstí s vynikajícími ukázkami fašistické architektury z doby krátké italské okupace, která se vyznačuje čistými liniemi. Čas na stylové esspreso ve fašistické retro kavárně na náměstí. Pokračování do Debarku, výchoziště do nejvyššího horského masívu Etiopie - Simienských hor. Odjezd po prašné cestě do hor. Nocleh a večeře ve stanu v Sankanberu (3230 m.n.m.)

NP SIMIENSKÉ HORY | úterý 5. 2. 2019

Snídaně. Trekking podél Simienského srázu v oblasti kolonií endemických a kriticky ohrožených paviánů – dželad, pozorování paviánů, hrabajících zemní živočichy a pozorování scénických výhledů v oblasti. Piknikový oběd v parku, poté pokračování k tábořišti Chennek (3600 m.n.m.). Krajina v této nadmořské výšce se vyznačuje úchvatnými porosty obřích lobelií a úžasnými výhledy. Večeře a nocleh v kempu ve stanu.

NP SIMIENSKÉ HORY | středa 6. 2. 2019

Snídaně. Brzký ranní výstup na druhý nejvyšší vrchol Simienských hor Buwahit (4.377 m.n.m.), odkud se otevírá výhled na nejvyšší horu Etiopie Ras Dašen na druhé straně rozsáhlého údolí. Sestup do tábora a odjezd po silnici s mnoha výhledy na masívy Simienu do Debarku, nocleh v hotelu.

DEBARK - AKSUM | čtvrtek 7. 2. 2019

Snídaně. Odjezd po silnici s mnoha výhledy na masívy Simienu do Aksumu. Nocleh v Aksumu.

AKSUM | pátek 8. 2. 2019

Snídaně. Prohlídka kolébky etiopské civilizace se známými kamennými obelisky. Velký obelisk o výšce 33 metrů je dosud největším kamenným obeliskem, který kdy lidstvo vztyčilo, ač dnes leží rozbitá na kusy. Velká aksumská stéla o výšce 24 metrů, kterou odvezl Mussolini do Říma, byla nedávno vrácena a s velkou pompou vztyčena. Z hlediska křesťanského je nejcennějším místem kostel Panny Marie Sionské, kde se údajně v tajnosti uchovává původní Mojžíšova Archa úmluvy, tajemný to předmět, který získal zakladatel Habeše, král Menelik I. od svého otce, krále Šalamouna. Archu úmluvy může spatřit pouze její strážce, což je doživotně určený mnich, z nichž řada, dle údajů svědků, umírá v poměrně mladém věku, a většina z nich před smrtí ještě oslepne v důsledku tajemného záření z hlídaného předmětu. Prohlídka Aksumu pokračuje rozvalinami paláce neméně tajemné královny ze Sáby. Večeře a nocleh v Aksumu.

NABÍDKA ZÁJEZDU
HORY A MYSTIKA HABEŠE
s prodloužením zájezdu DIVOKÉ KMENY ETIOPSKÉ
AKSUM - MEKELE | sobota 9. 2. 2019

Snídaně. Odjezd z Aksumu do Mekele, cestou zastávka u zřícenin chrámu Yeha z doby 5. století před naším letopočtem, z doby aksumské civilizace. Dále zastávka u skalních kostelů Abreha Atsebeha a Wukro Cherqos. Nocleh v Mekele.

MEKELLE - LALIBELA | neděle 10. 2. 2019

Snídaně. Průjezd scénickým pohořím Wollo, zastávka ve folklórních vesnicích Amharů a ve skalním klášteře Yemrehane Kristos. Dojezd do Lalibely, nocleh.

LALIBELA | pondělí 11. 2. 2019

Snídaně. Celodenní prohlídka skalních kostelů tohoto velkého poutního místa habešského křesťanstva. Skalní zahloubené kostely zde vznikly za krále Lalibely ve 12. století, nejscéničtějším je kostel svatého Jiří. Celodenní prohlídka kostelů, které stále oplývají poutníky, celková atmosféra připomíná oživlé obrazy Předního východu v dobách samotných počátků křesťanství a je nesmírně impresivní. Nocleh v Lalibele.

LALIBELA – ADDIS ABEBA | úterý 12. 2. 2019

Snídaně, dopoledne pokračování v prohlídce Lalibely, odpoledne odlet do Addis Abeby, volno k nákupům suvenýrů, večer folklórní představení s večeří, poté transfer na letiště, odlet.

PŘÍLET DO PRAHY | středa 13. 2. 2019PRODLOUŽENÝ ZÁJEZD DIVOKÉ KMENY ETIOPSKÉ

PŘÍLET DO ADDIS ABEBY | úterý 12. 2. 2019

Přílet do Addis Abeby, volno k nákupům suvenýrů, večer folklórní představení s večeří, nocleh v Addis Abebě.

ADDIS ABEBA – ARBA MINCH – KAKO - JINKA | středa 13. 2. 2019

Snídaně. Transfer na letiště, odlet do Arba Minch. Odjezd z letiště do městečka Jinka, návštěva folklórních vesnic kmene Ari v Kaku, seznámení s kmenovým životem. Ženy kmene Ari jsou pověstné svými hrnčířskými výrobky. Nocleh v Jince.

JINKA – MAGO – MURSI - JINKA | čtvrtek 14. 2. 2019

Snídaně. Odjezd na východní břeh řeky Omo, do národního parku Mago a dále do vysočiny Mursi, kde žije patrně nejznámější etiopský kmen, Mursiové. Ženy tohoto kmene si zdobí dolní ret objemnou destičkou. Seznámení s kmenovými zvyklostmi, návštěva kmene. Nocleh v Jince.

JINKA – KEY AFAR - ARBA MINCH | pátek 15. 2. 2019

Snídaně. Odjezd ke kmeni Konso, který je znám svojí zemědělskou produkcí, návštěva kmene, zastávka ve vesničce Key Afar s folklórním tržištěm kmene Benna. Nocleh v Arba Minch.

ARBA MINCH – ADDIS ABEBA - ODLET | sobota 16. 2. 2019

Snídaně. Transfer na letiště, odlet do Addis Abeby a dále do Prahy.

PŘÍLET DO PRAHY | neděle 17. 2. 2019

Cena:
Cena: 65.950,- Kč / osoba v dvojlůžkovém pokoji
Jednolůžkový pokoj: 9.700,- Kč

CENA ZAHRNUJE
✔ leteckou přepravu Praha – Addis Abeba a zpět s mezipřistáním včetně letištních tax
✔ leteckou přepravu Addis Abeba – Bahir Dar a Lalibela – Addis Abeba
✔ 9 noclehů se snídaní po trase z uvedených hotelích či podobných
✔ 2 noclehy ve stanu s plnou penzí v národním parku Simien, zapůjčení spacáků
✔ karavanu mul s kuchařem v národním parku Simien, vstupné do parku a povinný doprovod místního rangera
✔ dopravu po trase minibusem
✔ program a transfery po trase včetně vstupu
̊✔ závěrečnou folklórní večeři v Addis Abebě
✔ místního průvodce
✔ českého průvodce

Cena prodloužení: 19.770,- Kč / osoba v dvojlůžkovém pokoji
Jednolůžkový pokoj: 5.500,- Kč

CENA ZAHRNUJE
✔ leteckou přepravu Addis Abeba – Arba Minch – Addis Abeba včetně letištních tax
✔ 1 nocleh v Addis Abebě se snídaní
✔ 3 noclehy se snídaní po trase z uvedených hotelích či podobných
✔ dopravu po trase džípy Toyota Landcruiser
✔ program a transfery po trase včetně vstupů
✔ místního průvodce
✔ českého průvodce

CENA NEZAHRNUJE
x- etiopské vízum 50,- USD, vyřizuje se na hraničním přechodu na letišti
x- pojištění léčebných výloh se stornem zájezdu (910,- Kč, respektive 1190,- Kč v případě prodloužení)

Cestovní doklady:
Pro cestu je nutný elektronicky čitelný cestovní pas s platností minimálně 6 měsíců po návratu a s minimálně 1 volnou stránkou.
ETIOPIE – vízový styk, vízum se uděluje na letišti za poplatek 50 USD
Povinná očkování nejsou, pouze při přímém příletu z endemické oblasti (tropická Afrika či Jižní Amerika je vyžadováno potvrzení o očkování proti žluté zimnici).