NABÍDKA POZNÁVACÍHO ZÁJEZDU KOSTARIKOU OD OCEÁNU K OCEÁNU

termín: 24. 4. – 6. 5. 2021
CHARAKTERISTIKA ZÁJEZDU
Poznávací zájezd po Kostarice, která je považována za klenot střední Ameriky. Země s příkladným vztahem k ekologii a rozvinutým ekoturismem. Právě zde vznikly kdysi oblíbené pralesní opičí dráhy (zipline) a chodníky v korunách stromů, země má velmi rozvinutou nabídku outdoorových aktivit a velká část území je chráněna. Na druhé straně je Kostarika oproti jiným středoamerickým státům poněkud méně folklórní, obyvatelé jsou zde vesměs evropského původu a koloniálních celků se zde kvůli odlehlosti od center španělské Ameriky i kvůli zemětřesením mnoho nezachovalo. Tento nedostatek ovšem bohatě vynahrazuje úžasná kostarická příroda: tropické deštné pralesy, mlžné horské lesy, mangrovové porostu u pobřeží. Krajině dominují aktivní vulkány, smaragd pralesů zdobí četné vodopády a termální vývěry. Pláže při obou oceánech mají v Kostarice přírodní charakter, nejedná se tudíž o kýčovité pláže z korálového písku se skloněnou kokosovou palmou a s barevným stánkem s míchanými koktejly, ale o pláže z křemenného písku, vzniklého zvětráváním z matečných hornin v dané lokalitě, obklopené divočinou. Národní parky v Kostarice mají vesměs přísný režim, pohyb je možný pouze po určených návštěvnických okruzích, které jsou často vhodné i pro klientelu s méně kladným vztahem k pohybu po svých. Náročnější turista zde může shledat, že nabízené trasy často nemusejí být tolik uspokojivé po stránce fyzického výkonu, zážitek z přírodovědných dojmů však bývá vysoký.

Proč navštívit Kostariku:
✔ příkladný vztah k ekologii a udržitelnému rozvoji
✔ neporušené přírodní celky
✔ vulkanické scenérie
✔ kompaktnost země a relativně malé přejezdy
✔ věhlasná káva (byť dobrá káva se musí v záplavě café americano trochu hledat) ü kolibříci
ODLET do san josé | sobota 24. 4. 2021

Odlet do San José s mezipřistáním. Transfer do hotelu, nocleh.

SAN JOSÉ – IRAZÚ – CARTAGO – SAN JOSÉ | neděle 25. 4. 2021

Snídaně. Odjezd k nejvyšší hoře Kostariky, vulkánu Irazú (3.432 m.n.m.), z jehož vrcholu je za příznivé viditelnosti vidět jak Atlantský, tak Tichý oceán. Na vrchol vede scénická silnička, vrchol je tvořen několika krátery, v jednom se nachází sytě zelené kyselé jezero Diego de la Haya. Po sjezdu z vulkánu zastávka v městečku Cartago, prohlídka místní baziliky Nuestra Señora de los Ángeles a pokračování do údolí Orosí, zastávka v kostelíku San José, nejstarším dochovaném objektu Kostariky. Návrat do San José, nocleh.

SAN JOSÉ – LA PAZ – POÁS – SAN JOSÉ | pondělí 26. 4. 2021

Snídaně. Odjezd k vulkánu Poás s dvěma kráterovými jezery sytých barev. Aktivní kráterové jezero Laguna Caliente s vrstvou rozpuštěné síry při dně patří k nejkyselejším jezerům světa, jeho pH dosahuje téměř 0, jedná se tedy prakticky o kyselinu sírovou a okolí kráteru tedy podle toho vypadá. Jezero Botos naopak leží v sytém mlžném lese. Pokračování k vodopádu La Paz, který je obklopen soukromým přírodním parkem s vyhlídkovou trasou, žabí rezervací a obřím motýláriem. V okolí je hojný výskyt kolibříků. Poté prohlídka kávové plantáže. Návrat do San José, nocleh.

SAN JOSÉ – NP TORTUGUERO | úterý 27. 4. 2021

Snídaně. Odjezd na karibské pobřeží do národního parku Tortuguero. Park je na mořských plážích významným líhništěm mořských želv, daří se zde i želvám sladkovodním. Klima je zde mimořádně vlhké, úhrn srážek činí zhruba 6 a půl metru za rok, o vodu tedy není nouze a park zahrnuje celou řadu ekosystémů tropického deštného lesa. Dojezd do La Pavony, přesednutí na loď a odplutí do Tortuguera. Oběd v lodži, poté prohlídka vesnice a krátký trek v pralese podél pláže. Večeře a nocleh v lodži.

NP TORTUGUERO | středa 28. 4. 2021

Plná penze. Aktivity v národním parku s přírodovědcem, projížďka po vodních kanálech motorovou lodí. Nocleh v Tortugueru.

NP TORTUGUERO - ARENAL | čtvrtek 29. 4. 2021

Snídaně. Odjezd lodí do La Pavony a pokračování dále do oblasti Arenalu, knejznámějšímu kostarickému vulkánu, který prakticky nepřetržitě chrlil lávu v posledním velkém erupčním období, jež trvalo od roku 1968 do roku 2010, v současnosti je vulkán méně aktivní, aktivita se projevuje pouze sopečnými plyny. Nocleh pod Arenalem.

NABÍDKA POZNÁVACÍHO ZÁJEZDU KOSTARIKOU OD OCEÁNU K OCEÁNU
ARENAL | pátek 30. 4. 2021

Snídaně. Výlet k vodopádu La Fortuna, jež spadá z výšky 70 metrů a vytváří idylické podvodopádové jezírko. Možnost osvěžující koupele v tůni. Přejezd na svahy vulkánu Arenal, procházka po recentních lávových výlevech a v pralese po svazích, vrcholek hory je však nedostupný, vzhledem k pokračující posterupční aktivitě. V pozdním odpoledni návštěva termálního areálu v Tabacónu a koupele a rochnění se v termálních jezírcích uprostřed tropické přírody. Nocleh pod Arenalem.

ARENAL – MONTEVERDE | sobota 1. 5. 2021

Snídaně. Přejezd k přehradnímu jezeru Arenal, které je největší vnitrozemskou sladkovodní plochou Kostariky. Přeplavba přes jezero, odkud se za ideálního počasí krásně zrcadlí symetrický kužel Arenalu. Dojezd na západní břehy jezera a pokračování scénickou krajinou do Monteverde, střediska kostarické ekoturistiky. Lokalita, založená vdevatenáctém století podivnou americkou sektou kvakerů, leží v unikátním ekosystému mlžného horského pralesa. Nocleh v Monteverde.

MONTEVERDE – MANUEL ANTONIO | neděle 2. 5. 2021

Snídaně. Ráno návštěva mlžného pralesa, okruh po zhruba 4 km s visutými mosty. Fakultativně možnost prohlídky korun pralesa ze ziplinů, jichž je tu 13 a nejdelší z nich měří zhruba kilometr. Odpoledne odjezd do Manuel Antonio, nocleh.

NP MANUEL ANTONIO | pondělí 3. 5. 2021

Snídaně. Trek vpobřežním pralese vnárodním parku Manuel Antonio. Pobřežní park je sice nejmenším chráněným územím Kostariky, je ale považován kvůli přírodním krásám a pestré fauně i flóře za skutečný klenot. Odpoledne volno na pláži. Nocleh v Manuel Antonio.

MANUEL ANTONIO | úterý 4. 5. 2021

Snídaně. Volný den na pobyt u moře. Nocleh v Manuel Antonio.

MANUEL ANTONIO – ODLET ZE SAN JOSÉ | středa 5. 5. 2021

Snídaně. V pozdním dopoledni transfer na letiště v San José, odlet s mezipřistáním do Prahy.

PŘÍLET DO PRAHY | čtvrtek 6. 5. 2021

Cena:
Cena: 78.850,- Kč / osoba v dvojlůžkovém pokoji
Příplatek za jednolůžkový pokoj: 14.900,- Kč

CENA ZAHRNUJE
✔ leteckou přepravu Praha –San José - Praha s mezipřistáním v ekonomické třídě ü 11 noclehů v uvedených hotelích (či obdobných) se snídaní
✔ plnou penzi v národním parku Tortuguero
✔ program dle itineráře se vstupy a poplatky
✔ českého průvodce a místní průvodce při výletech
✔ zákonné pojištění cestovní kanceláře

CENA NEZAHRNUJE
✗ pojištění léčebných výloh a storna:
• u pojišťovny UNION pojištění A90 – 1.300,- Kč/osoba (musí být uzavřeno nejpozději v den zaplacení prvé zálohy, kryje veškeré zdravotní výdaje a stornopoplatky do výše 80%, spojené i se stornem kvůli onemocnění COVID-19 v ČR, nikoliv ovšem případné léčebné výdaje v Kostarice na léčbu COVID-19), limit 8.000.000,- Kč
• povinné místní pojištění SAGICOR na léčbu případného ochoření COVID-19 v Kostarice: 11,30 USD za den (tj. 135,60 USD/pobyt), při věku nad 70 let dvojnásobek (do doby konání zájezdu bude možné, že lze nahradit krytím ze strany českého pojišťovacího subjektu za lepší tarif)
✗ bakšiše
✗ fakultativní akce
✗ povinný test PCR po návratu po vstupu na území ČR – cca 1.590,- Kč