NABÍDKA POZNÁVACíHO ZÁJEZDU MONGOLSKEM STEPÍ A TAJGOU PO STOPÁCH VELKÉHO ČINGISCHÁNA

termín: 13. 7. – 24. 7. 2018
CHARAKTERISTIKA ZÁJEZDU
Mongolsko je zemí, jež se naprosto vymyká tomu, co známe ze zbytku světa. Místo unikátní kočovné kultury, která si před 800 lety podmanila skoro celý Starý svět, a jejíž živé tradice se dnes opět vynořují po desetiletích komunistického útlaku. Jak praví dávné mongolské přísloví: štěstí člověka spočívá ve vzdáleném horizontu. A jsou to právě ty nekonečné dálavy, krása nespoutané panenské přírody, průzračný čistý vzduch a euforie zneomezeného pohybu co činí Mongolsko tak jiným, tak intenzivním. Pocit naprosté svobody při jízdě nekonečnou stepí s věčným modrým nebem nad hlavou. Živočišná radost z prosluněných hájků modřínů a z průzračných řek, plných ryb, z nichž lze rovnou pít tu nejlahodnější vodu. Večery před jurtou se zářícím oceánem hvězd nad hlavou. Mystický zážitek z pozorování volně se popásajících kopytníků druhu, který již byl odepsán jako vyhynulý a který se soustředěným úsilím institucí a jednotlivců celého světa opět mezi nás navrátil. Nádherný kůň Převalského. Blyštící se jezera v horské krajině, šamanské rituály i tajemné tantrické obřady v buddhistických klášterech. Nicméně Mongolsko nezůstává v minulosti. Ohromné nerostné bohatství a malý počet obyvatel dávají tušit, že se zde do budoucna rýsuje vývoj po vzoru arabských emirátů, kde beduíni přesedlali z velbloudů rovnou do rolls royců a ze stanů přešli do mrakodrapů. Jak tomu bude v Mongolsku za pár let nevíme, nicméně impozantní rozvoj Ulánbátaru dává tušit, že Mongolsko kráčí vstříc bohaté budoucnosti. Ale kdysi ani čingischánem nashromážděné bohatství celého světa nedokázalo zlomit tradiční úctu Mongolů k přírodním jevům a posvátnou bázeň před majestátem nádherné krajiny. A jejich lásku ke svobodě pohybu. Zájezd je zaměřen na přírodu a krajinné scenérie severního a středního Mongolska, oblasti, kde stepi pozvolna přecházejí do modřínových lesů tajgy. K atmosféře zájezdu přispívá i jedinečné ubytování v stylových jurtových táborech, je až překvapivé, o jak pohodlné a příjemné ubytování se jedná. Doprava je po většině trasy zajištěna terénními džípy po mongolských silnicích – vyjetých kolejích ve stepi, i když místy se již začíná objevovat asfalt. Plná penze je mezinárodního charakteru, tudíž se nejedná výhradně o maso.

Vrcholné atrakce okruhu:
• Scenérie žulových kopců v Gorkhi Terelj • Pozorování koně Przewalského v divočině
• Návštěva domácnosti mongolských nomádů po trase
• Kmen Tsaatan – Indiáni Sibiře
• Horská jezera v pohoří Khangai
• Jezero Hövsgöl – úžasná scenérie klenotu mongolské přírody
• Prudce se měnící Ulánbátar – hlavní město Mongolska
ODLET Z PRAHY | pátek 13. 7. 2018

Odlet z Prahy do Ulánbátaru s mezipřistáním.

ULÁNBÁTAR | sobota 14. 7. 2018

Přílet do Ulánbátaru. Transfer do hotelu, krátký odpočinek. Prohlídka města s návštěvou středu města: Süchbátárova náměstí, kláštera Gandan, který jako jeden z mála mongolských klášterů přežil éru čojbalsanského ničení a jehož dominantou je svatyně s 26 a půl metru vysokou sochu bódhisattvy Midžig Čenreziga a prohlídka Mongolského národního muzea. U vchodu do kláštera je obvykle možnost ochutnat národní nápoj – ajrag, u nás známější pod turkickým jménem kumys. Nocleh v Ulánbátáru.

ULÁNBÁTAR – GUN GALUUT | neděle 15. 7. 2018

Snídaně. odjezd do přírodní rezervace Gun Galuut. Cestou zastávka u monstrózního památníku, jezdecké sochy Čingischána, jež byl postaven roku 2008 na břehu řeky Tuul. Odjezd do horského hřbetu Bajts Berch za pozorováním velmi vzácných ovcí vysokohorských – argali, jež se vyznačují mohutnými rohy a jsou předkem ovce domácí. Večeře a nocleh v jurtovém táboře.

GUN GALUUT - GORKHI-TERELJ | pondělí 16. 7. 2018

Snídaně. Odjezd do národního parku Gorkhi- Terelj, pro něž jsou typické žulové skály a pohoří, dosahující až 2000 m. Návštěva skaliska Melkhii Khad (Želví skála), které je symbolem parku, a malého buddhistického kláštera Ariapala. Ubytování v jurtovém táboře, večeře a nocleh.

GORKHI-TERELJ – HUSTAIN NURUU | úterý 17. 7. 2014

Snídaně v táboře. Odjezd přes Ulánbátar do rezervace Hustain Nuruu za pozorováním koní Převalského, zvaného mongolsky takhi. Koně zde byli vysazeni roku 1992, dnes zde žije zhruba 200 jedinců. Návštěva informačního střediska, oběd a odpoledne pozorování koňů v divoké přírodě. Večeře a nocleh v jurtovém táboře.

HUSTAIN NURUU – ELSEN TASARKHAI - KARAKORUM | středa 18. 7. 2018

Snídaně v táboře. Odjezd do lokality písečných dun Elsen Tasarkhai, kde bývá možnost pozorovat polodivoké velbloudy. Pokračování do místa dávného hlavního města mongolské říše Karakorumu, které založil sám Čingischán kolem roku 1220 a které podstatně rozšířil chán Ögödej, kdy se odtud řídil chod světa od moravských úvalů až po vietnamská rýžová pole. Ze vší slávy dnes zbývá pouze buddhistický klášter Erdene Zuu, který ovšem pochází až z doby pozdější. Po dojezdu do Karakorumu návštěva místního muzea, které nám poskytne obrázek o dávné slávě, a jednoho ze symbolu Karakorumu, kamenného falu, jež ukazuje směr k tzv. vaginálnímu vrchu. Kamenný symbol měl odrazovat buddhistické mnichy od žádosti, alespoň tak to uvádějí odborné publikace. Večeře a nocleh v jurtovém táboře.

NABÍDKA POZNÁVACíHO ZÁJEZDU MONGOLSKEM STEPÍ A TAJGOU PO STOPÁCH VELKÉHO ČINGISCHÁNA
KARAKORUM – KHORGO TERKHIIN TSAGAAN NUUR | čtvrtek 19. 7. 2018

Snídaně v jurtovém táboře. Návštěva kláštera Erdene Zuu, který založil v šestnáctém století Abtaj Chán a který je jedním z mála dochovaných klášterů, přeživších třicátá léta. Klášter je obehnán mohutnou zdí, postavenou ze stavebního materiálu z rozpadlého Karakorumu. Poté odjezd na sever, cestou zastávka u posvátného žulového balvanu Taikhar Chuluu, který údajně na místo dopravil mongolský obr Bátar, jenž kamenem zabil zlého obřího hada. Oběd u balvanu, poté odjezd podél scénického kaňonu řeky Chuluut a dojezd do národního parku Khorgo Terkhiin Tsagaan Nuur. Večeře a nocleh v jurtovém táboře.

KHORGO TERKHIIN TSAGAAN NUUR – TUMURBULAG | pátek 20. 7. 2018

Snídaně v jurtovém táboře. Scénická cesta přes fotogenické horské pásmo Khangai do lokality Tumurbulag. Cestou piknikový oběd. Nocleh a večeře v táboře.

TUMURBULAG – MÖRÖN - JEZERO HÖVSGÖL NUUR | sobota 21. 7. 2018

Snídaně v jurtovém táboře. Odjezd do Mörönu. Mörön je typickým malým mongolským městečkem: směs prašných cest, jurty za dřevěnými rozpadajícími se ploty, dřevěné domky. Leží ve stepní krajině a je bránou k přírodním krásám provincie Hövsgöl. Návštěva nomádského trhu v Mörönu, což je zajímavá folklórní zkušenost. Pokračování směrem k jezeru Hövsgöl Nuur, jednomu z klenotů mongolské přírody. Jezero má obdobný původ jako jezero Bajkal, okolí se vyznačuje porosty tajgy, průzračným vzduchem a v létě záplavou divokých květin. Večeře a nocleh v jurtovém táboře.

JEZERO HÖVSGÖL NUUR | neděle 22. 7. 2018

Snídaně v jurtovém táboře. Snídaně v jurtovém táboře. Po snídani projížďka lodí po jezeře a návštěva kmene Tsaatan, tzv. sobích lidí, kteří sdílejí řadu kulturních prvků společně se sibiřskými národy a severoamerickými Indiány. Tsaatani vyznávají šamanismus, žijí ve stanech ze sobí kůže a živí se chovem sobů, odtud tedy jejich jméno. Odpoledne fakultativní projížďka na koni po okolí jezera, Večeře a nocleh v jurtovém táboře na břehu jezera.

HÖVSGÖL NUUR - ULÁNBÁTAR | pondělí 23. 7. 2018

Snídaně v jurtovém táboře. Odjezd do Mörönu, odlet do Ulánbátaru, prohlídka Bogdchánova paláce a Buddhova parku. Koncert tradiční mongolské hudby s proslaveným hrdelním zpěvem hoomii. Večeře a nocleh v hotelu.

ODLET Z ULÁNBÁTARU – PŘÍLET DO PRAHY | úterý 24. 7. 2018

Snídaně v hotelu. Časný transfer na letiště, odlet z Ulánbátaru. Přílet do Prahy.

Cena:
79 850 Kč / osoba v dvojlůžkovém pokoji
Příplatek jednolůžkový pokoj: 7 800 Kč

CENA ZAHRNUJE
✔ leteckou přepravu Praha – Ulánbátar a zpět s mezipřistáním
✔ denní použití hotelu ihned po příletu v Ulánbátaru
✔ leteckou přepravu Mörön - Ulánbátar
✔ 8 noclehů s plnou penzí po trase v uvedených jurtových kempech či podobných
✔ 2 noclehy v uvedeném hotelu (či podobném) v Ulánbátaru se snídaní
✔ program dle itineráře
✔ dopravu po trase v Ulánbátaru mikrobusem, na trase z Ulánbátaru do Mörönu terénními džípy
✔ mongolského průvodce po trase
✔ českého průvodce
✔ zákonné pojištění cestovní kanceláře

CENA NEZAHRNUJE
✗ mongolské vízum 1 900 Kč
✗ nadváhu zavazadel na vnitrostátní lince (povolený limit 15 kg)
✗ pojištění léčebných výloh
✗ fakultativní akce: projížďka na koni, výlet na kajacích, atd.

Cestovní doklady:
Pro cestu je nutný elektronicky čitelný cestovní pas s platností minimálně 6 měsíců po návratu. MONGOLSKO – vízový styk, vízum se vyřizuje na velvyslanectví Mongolska, vyřízení trvá týden. Povinná očkování nejsou.

Cena platí při účasti minimálně 12 až 16 osob. Rezervace dosud nebyly provedeny.